tra-xanh

Thị trường Thuốc Việt đang thực sự hấp dẫn với người Ấn

(Vietnamhealth) – Với hơn 2.800 loại dược phẩm chiếm 26% thị phần thuốc ở Việt Nam, thì Ấn Độ đang là quốc gia cạnh tranh mạnh nhất trên thị trường Thuốc Việt Nam. Mới đây nhất, với những đánh giá nhận định của Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu Dược phẩm Ấn Độ nhận định Đọc thêm…

tra-xanh

Tìm đường cho ngành Thuốc Việt phát triển thoát khỏi thuốc ngoại

(Vietnamhealth) – Sự tăng trưởng luôn ở mức 2 con số và ổn đinh trên sàn chứng khoán cho thấy các doanh nghiệp dược nội địa đang dần định hình con đường và độc lập để thoát khỏi lệ thuộc thuốc ngoại. Sự tăng trưởng luôn ở mức 2 con số và ổn đinh trên Đọc thêm…