attp-tamsen_9156cb5dc947421da3b4aeb4c4fc2f51_grande

Bệnh trầm cảm sau sinh và biện pháp phòng ngừa

Trầm cảm sau sinh (tiếng Anh: postpartum depression) là một dạng của bệnh trầm cảm ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ và một số ít nam giới sau khi đứa con sinh ra. Các báo cáo cho thấy tỉ lệ mắc bệnh biến thiên rất rộng, từ chỉ một vài cho đến hàng chục phần trăm, Read More